8 kwietnia 2014

Szanowni Mieszkańcy Jenina.

Dziękuję bardzo za udział w zebraniu w sprawie wyboru Sołtysa,
a szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos.
Dziękuję również młodzieży, która tak licznie przybyła. Mam nadzieję,
że Wasza aktywność będzie również widoczna podczas mojej rocznej
działalności.
Ustępująca Pani Sołtys bardzo wysoko postawiła „poprzeczkę”
i dlatego przez ten rok skupię się przede wszystkim na kontynuacji
Jej planów, przy (mam nadzieję) Państwa aktywnej pomocy.

NASZ JENIN” – to powinno być nasze hasło.

Sołtys
Teresa Astel

Aktualności