Nasza miejscowość

Jenin wieś polska położona w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim, w gminie Bogdaniec.

Zajmuje powierzchnię 6,11 km2  (611 ha) co stanowi 5,5 proc. powierzchni Gminy Bogdaniec, która ma 112 km2.  W Jeninie 485 ha (wg danych z 2004 r.) stanowią użytki rolne, w tym grunty orne – 297 ha, łąki – 138 ha, pastwiska 50 ha, lasy i zadrzewienia 17 ha. Jest 94 gospodarstwa rolne pow. 1 ha

jenin

Sołectwo Jenin liczy 1510 mieszkańców, zamieszkałych w ok. 350 gospodarstwach domowych. Pod względem ilości mieszkańców jest to największa wieś w Gminie Bogdaniec. Gęstość zaludnienia – 247 osób/km2. Zdecydowany wzrost liczby mieszkańców nastąpił w ostatnich 20 latach. Związane jest to z dynamicznym wzrostem budownictwa jednorodzinnego na terenie wsi. Wieś przecięta  jest 28 ulicami.

Wszyscy mieszkańcy posiadają wodociąg a większość kanalizację i gaz. Jest przedszkole i szkoła podstawowa oraz oddana do użytku w sierpniu 2010 r. świetlica wiejska z placem zabaw dla dzieci

Bliskość Gorzowa powoduje, że jest on głównym miejscem pracy mieszkańców Jenina. Ale niewielka ilość mieszkańców ma możliwość pracować na miejscu  w zakładach usługowych, sklepach oraz w rolnictwie.

W centrum Jeninia jest kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, wzniesiony według projektu Papritza w 1812 r. (po zniszczeniach napoleońskich), który  1987roku otrzymał status świątyni parafialnej.

jenin 1

Ponieważ  Jenin przed rokiem 1945 był w granicach Niemiec, odnajdujemy tu ślady bytności mieszkańców z okresu przedwojennego. Takim przykładem są częściowo zachowane dwa cmentarze ze specyficzną dla takich miejsc roślinnością, o praktycznie nienaruszonym stanie.

jenin 2

Nieskażone środowisko przyrodnicze i położenie wsi  to tereny z wielką przyszłością w jednoczącej sie Europie, ziemia przyjazna, zamieszkała przez otwartych i gościnnych ludzi, położona przy ważnym szlaku komunikacyjnym.