Zebranie Wiejskie w Jeninie4 października 2013

Zebranie Wiejskie       

8 października 2013, wtorek  godz. 18,00

w świetlicy  w Jeninie ul. Leśna 3

 

Porządek Zebrania:

1. informacja z dotychczasowej działalności Sołtyski i Rady Sołeckiej,

2. informacja Pani Wójt o bieżącej działalności na rzecz Jenina i Gminy,

3. budżet sołectwa na rok 2014 i jego przeznaczenie ,

4. sprawy różne.

5. zakończenie zebrania.

                                            Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jenina

                                                                               – Sołtyska  i Rada Solecka

Ogłoszenia