Kamień pamięci w Jeninie25 maja 2013

Na jednym ze wzgórz w Jeninie usytuowany jest potężny głaz narzutowy z wyrytym napisem: ERICH KÜNKEL  ZUM GEDÄCHTNIS  , co oznacza:  Erich Künkel –  ku pamięci. Skąd wziął się ten kamień i za czyją przyczyną?  Otóż rodzina Künkel zamieszkiwała w Jeninie od 1778 roku należąc do najbardziej znanych rodzin w okolicy. Na początku XX w., po powrocie z Prus Wschodnich, gospodarzami  Künkelschen Hof  w Jeninie byli  Hermann Künkel i jego żona Bertha z domu Zimmermann, na którą mówiono  Toni Künkel. To na nią był zapisany majątek ziemski rodziny liczący 2000 mórg.  Mieli oni dziesięcioro dzieci, wśród nich synów Hansa i Ericha. Podczas  I wojny światowej Erich trafił na front wschodni  jako żołnierz .  Nie powrócił on jednak z wojny i został uznany za zaginionego. Zrozpaczony  ojciec postanowił upamiętnić zaginięcie syna umieszczając  ten  kamień na wzgórzu zwanym  ówcześnie Totenberg. Wzgórze to zasłynęło w historii Jenina jako  miejsce, gdzie  chowano zmarłych  podczas  epidemii.  Stąd zapewne jego nazwa, która obecnie  nie jest używana.  Do 1945 roku wzgórze było  wolne od drzew i krzewów. Natomiast Hans Künkel, doktor filozofii, pisarz i pedagog  był także żołnierzem podczas I wojny światowej. Powrócił on jednak z niej do Jeninia, lecz jako inwalida po utracie prawej ręki. Miał dwóch synów , którzy w czasie II wojny światowej walczyli w  Rosji i z niej nie powrócili. Życiorys Hansa, najbardziej znanego przedstawiciela  rodziny Künkel  będzie przedmiotem  oddzielnego opracowania.

Jenin, dnia 26.08.2010                                                 Eugeniusz Cytlak

kamien (1) kamien (2) kamien (3) kamien (4)

Ciekawostki