Zintegrowany Informator Pacjenta15 września 2013

W dniach:

16.09.2013 r., w godz. 8.00 – 17.00

17.09.2013 r. w godz. 8.00 – 15.30,

W Sali posiedzeń Urzędu Gminy Bogdaniec, od przedstawiciela NFZ będzie można otrzymać hasło i login umożliwiający dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Zawarte są w nim,  między innymi, informacje na temat naszego leczenia, o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z NFZ itp.

Zip.nfz.gov.pl

Info.kj

Ogłoszenia