Zebranie Wiejskie24 marca 2014

ZAPRASZAM na:

Zebranie Wiejskie

 25 marca 2014 r., wtorek  o godz. 18

w świetlicy, w Jeninie ul. Leśna 3

Porządek zebrania:

1.  Stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

3. Sprawozdanie z trzyletniej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie regulaminu wyboru sołtysa;

6. Wybór Sołtysa (wybory uzupełniające do końca kadencji – na rok);

7. Sprawy różne, dyskusja;

8. Zakończenie zebrania.

Z up. Pani Wójt  Krystyny Pławskiej

Sołtyska Krystyna Józefowska

Ogłoszenia