Zebranie Wiejskie, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej…29 marca 2011

ZAPRASZAM na:

Zebranie Wiejskie.

                                                          5 kwietnia 2011 r., wtorek  o godz. 1

                                                             w świetlicy, w Jeninie ul. Leśna 3

Porządek zebrania:

1.  Stwierdzenie quorum zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

3. Sprawozdanie z czteroletniej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie regulaminu wyboru samorządu wiejskiego

6. Wybór Sołtysa

7. Wybór Rady Sołeckiej

8. Sprawy różne, dyskusja;

9. Zakończenie zebrania.

up. Pani Wójt – Sołtys Krystyna Józefowska

Aktualności