Zebranie wiejskie, wybory Soltysa i Rady Sołeckiej5 maja 2011

We wtorek 5 kwietnia, w świetlicy, w Jeninie odbyło się Zebranie Wiejskie. Obecnych było 78 mieszkańców Jenina uprawnionych do głosowania oraz 6 młodych mieszkańców (chłopców) w wielu szkolnym. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18. Ze względu na brak wymaganej statutowo (aby wybory były ważne)  ilości mieszkańców zebranie rozpoczęto w drugim terminie tj. o godz. 18,15.

W drugim terminie wybory i wszelkie podejmowane uchwały  są ważne bez względu na liczbę osób  uprawnianych do wzięcia udziału w zebraniu.

Zebranie  otworzyła Pani Wójt Krystyna Pławska, przedstawiła porządek zebranie i następnie wybrano przewodnicząca Zebranie Panią Janinę Cytlak i sekretarz Jadwigę Mieczkowską.

Zgodnie z porządkiem Zebrania Sołtys, Krystyna Józefowska, przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za lata 2007 – 2011. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

W dalszej części zebrania powołano Komisję Skrutacyjną,   która przeprowadziła wybory Sołtysa i następnie Rady Sołeckiej.

Sołtysem została wybrana na drugą kadencję Krystyna Józefowska.

A do Rady Sołeckiej wybrano (w kolejności alfabetycznej):

Jarosława Cabana, Alinę Głowińską, Bogusławę Jastrzębską, Jadwigę Mieczkowską i Jerzego Wojtkowiaka.

Następnie odbyła się dyskusja. Mieszkańcy zadawali pytania Pani Wójt odpowiadała. Nie zawsze odpowiedzi były satysfakcjonujące, nie spełniające oczekiwań. Między innymi pytano termin o dalszej kanalizacji  Jenina, w jakiej kolejności będą robione drogi, które ulice przewiduje się w najbliższym czasie do utwardzenia. Mieszkańcy zgłaszali dużą ilość dziur na drogach po zimie.

Młodzież, która przybyła na zebranie zapytała Panią Wójt o szanse na boisko wielofunkcyjne koło świetlicy. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi a jednocześnie zachęcała młodych ludzi do włączenia się w powołanie Rady Młodzieży przy Gminie Bogdaniec.

Na tym zebranie zakończono.

P1020886 P1020887 P1020888

Aktualności