Zebranie Wiejskie 28.09 br.30 września 2010

We wtorek 28 września br. odbyło się Zebranie Wiejskie w świetlicy w Jeninie. Przewodnicząca Zebrania powitała przybyłych mieszkańców oraz Panią Wójt Krystynę Pławską. Obecni zapoznali się z działalnością Sołtyski i Rady Sołeckiej w okresie od kwietnia do września br. Następnie Pani Wójt zaproponowała, że będzie odpowiadać na pytania. Mieszkańcy pytali kiedy będzie trwała nawierzchnia na ul. Sosnowej, Klonowej, Okrężnej, Akacjowej oraz na ulicach po drugiej stronie ul. Gorzowskiej. Pani Wójt poinformowała, że jeżeli zostaną rozliczone trwające inwestycje i będą jeszcze pieniądze to jest szansa dla ul. Klonowej i części Sosnowej. Ulice po drugiej stronie będą mogły być robione jak będzie wykonana kanalizacja a tu w dalszym ciągu czekamy na pieniądze z dotacji unijnych. W przypadku naszej gminy to ok.80 mil zł.

Zgłoszono problem z zapisem do lekarza rodzinnego w przychodni w Bogdańcu, potrzeby prawidłowej eksploatacji istniejących dróg i chodników. Braku boiska wielofunkcyjnego, złej jakości hydrantów, jakości prac na ul. Osiedlowej. Pani Wójt wyjaśniała sprawy na bieżąco inne zostawiła no wyjaśnienia. Poinformowała, ze najlepszym sposobem pozyskiwania środków jest pisanie wniosków z PROW i Leader najlepiej za pomocą Stowarzyszenia. Na koniec zebrania 19 osób zdeklarowało chęć założenia stowarzyszenia. Burzliwa dyskusja wywiązała się kiedy Pani Wójt poinformowała o koszcie wynajmu za 1 dobę świetlicy na uroczystości rodzinne.

W dalszej części zebrania Sołtyska poinformowała o zadaniach na jakie przeznaczony zostanie fundusz sołecki w wysokości 21689 zł. w 2011 r. Fundusz sołecki w 2011 r. będzie przeznaczony m.inn. na majówkę w ramach której będą wykonane nasadzenia roślin i kwiatów wokół świetlicy. Udział w święcie chleba, przygotowaniu festynu, spotkania okolicznościowe (8 marca, dzień dziecka) uzupełnienie wyposażenia świetlicy, zajęcia z dziećmi, utrzymanie czystości w świetlicy. W wyniku głosowania podjęto uchwalę w sprawie: zadań planowanych do realizacji w 2011 roku z funduszu sołeckiego.

Na tym zebranie zakończono.

Info. Krystyna Józefowska

Aktualności