WSPÓLNIE KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ” w Jeninie30 września 2010

W świetlicy „Radosna” Parafialnego Zespołu CARITAS w Jeninie jest realizowane zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2(1)w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod nazwąWspólnie kształtujemy przyszłość”. Wykonawcą projektu jest Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Młodzieży w Zielonej Górze, a wdraża go Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wlkp.

Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie młodzieży w celu integracji społecznej i pomocy w wejściu na rynek pracy, wsparcie terapeutyczne, zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy, co w efekcie ma doprowadzić do większej inkluzji społeczno-zawodowej młodych osób i ułatwienie im wejścia w dorosłość.

W ramach projektu młodzi ludzie z Jenina i okolic wzięli udział w zajęciach aktywizujących, doradczych i  terapeutycznych. Ten tzw. „tydzień wsparcia” pozwolił młodzieży na zintegrowanie się, poznanie własnych predyspozycji zawodowych i  uzyskanie wglądu w dotychczasowe osiągnięcia życiowe. Obecnie młodzież bierze udział w kursie projektowania stron www i obsługi programu Corel Draw. Kurs tego rodzaju ma umożliwić tej młodzieży nie tylko szerszy dostęp do zasobów informatycznych, ale także wskazać jej drogę do ewentualnego alternatywnego zarobkowania w przyszłości.

W trwających 6 tygodni działaniach w ramach projektu uczestniczy 20 osób.

Kierownik Świetlicy „Radosna” – Janina Cytlak

Aktualności