Sesja Rady Gminy Bogdaniec w Jeninie.15 stycznia 2011

Ostatnia w 2010 roku  Sesja Rady Gminy Bogdaniec odbyła się 29 grudnia w świetlicy w Jeninie. Była to sesja wyjątkowa. Składała się z dwóch części uroczystej i roboczej. Na sesję zostali zaproszeni księża proboszczowie Parafii z Jenina i Bogdańca, radni powiatowi oraz dzieci ze świetlicy „Radosna” i ich opiekunowie. Z urzędu byli obecni radni, sołtysi i przedstawiciele gminy z Panią Wójt Krystyną Pławską.

Część uroczysta sesji rozpoczęła się od przedstawienia jasełki przygotowanej przez dzieci ze świetlicy „Radosna”. Po występie Pani Wójt podziękowała dzieciom za uświetnienie uroczystości i wręczyła im słodkie upominki. Ksiądz Proboszcz z parafii jenińskiej złożył wszystkim życzenia z okazji Narodzenia Bożego oraz zbliżajacego się Nowego Roku, po których to wszyscy zaczęli dzielić się opłatkiem i składać sobie wzajemnie życzenia.

W części roboczej sesji podjęto szereg uchwał. Między innymi: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011 – 2017. Uchwalono budżet gminy na 2011 r. i i wiele innych uchwał, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Bogdaniec.

W punkcie porządku obrad rady – sprawy różne dyskutowano o problemach bieżących nurtujących mieszkańców gminy. M. inn. o zagrożeniu powodziowym, odśnieżaniu dróg itp. Na zakończenie Pani Wójt poinformowała o tym, że z naszej Gminie gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i prosiła wszystkich obecnych o włączenie się. Na tym ostatnia sesje 2010 r. zakończono.

I ja tam byłam i wszystkich przybyłych słodkim upominkiem witałam.

P1020181 P1020182 P1020195 P1020201 P1020203 P1020206 P1020207 P1020212 P1020213

Aktualności