MAJÓWKA10 maja 2017

SOŁTYSKA, RADA SOŁECKA
ORAZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
pragną zaprosić Państwa na MAJÓWKĘ powiązaną ze sprzątaniem terenu wokół sali wiejskiej w Jeninie.
19 maja 2017 roku ( PIĄTEK )
o godzinie 17.00
Podczas MAJÓWKI wspólnie posprzątamy teren koło sali wiejskiej, a potem przy muzyce, kiełbaskach i napojach pobiesiadujemy.
Prosimy ze sobą zabrać narzędzia do prac porządkowych.

U W A G A N I E S P O D Z I A N K A !!!
Wśród uczestników MAJÓWKI rozlosujemy nagrodę niespodziankę!!!

DS

Aktualności